Kontakt

Adres: ul. Jasnogórska 44, 31-058 Kraków

Tel. +48 602-272-843, +48 608-200-878

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000131205,

Wysokość kapitału zakładowego: 980 000 PLN

NIP 677 005 06 81

www.cj44.pl

Copyright © Centrum Jasnogórska 44; Design by Ewosoft Systemy Informatyczne